دانشگاه جامع امام حسین<sup>(ع)</sup>

تــازه‌هــای کتاب

حامی تولید؛ بررسی عوامل موثر بر حمایت از محصولات داخلی از دیدگاه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی

حامی تولید؛ بررسی عوامل موثر بر حمایت از محصولات داخلی از دیدگاه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی

حامی تولید؛ بررسی عوامل موثر بر حمایت از محصولات داخلی از دیدگاه مقام معظم رهبری مدظله‌العالی
١٣:٣٢ - 1401/01/24 - تعداد نظرات : ٠.::ادامه خبر::.
کرونآزمون

کرونآزمون

کرونآزمون
١٣:٢٧ - 1401/01/24 - تعداد نظرات : ٠.::ادامه خبر::.
مفاهیم بنیادی عملیات روانی

مفاهیم بنیادی عملیات روانی

مفاهیم بنیادی عملیات روانی
١٣:٢٠ - 1401/01/24 - تعداد نظرات : ٠.::ادامه خبر::.

منافع ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ رویکردی تجربه‌نگارانه

منافع ملی و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ رویکردی تجربه‌نگارانه
١٧:٣٣ - 1401/01/17 - تعداد نظرات : ٠.::ادامه خبر::.

تــازه‌هــای نشـــریــات


مقاله سیر تحول نهاد خانواده از دوران جاهلیت تا دوران امیرالمومنین(ع)

مقاله سیر تحول نهاد خانواده از دوران جاهلیت تا دوران امیرالمومنین(ع)
١٦:٣١ - 1401/02/24 - تعداد نظرات : ٠.::ادامه خبر::.

مقاله مقایسه انتقادی مبانی دولت مدرن با اندیشه‌های هایدگر(تمهیدی برای گذار از دولت مدرن به دولت اسلامی)

مقاله مقایسه انتقادی مبانی دولت مدرن با اندیشه‌های هایدگر(تمهیدی برای گذار از دولت مدرن به دولت اسلامی)
١٥:١٨ - 1400/12/07 - تعداد نظرات : ٠.::ادامه خبر::.

خلاصه مقاله بررسی شاخص‌ها و ارائه الگوی عملیات روانی: مطالعه فراترکیب

خلاصه مقاله بررسی شاخص‌ها و ارائه الگوی عملیات روانی: مطالعه فراترکیب
١٥:٤٨ - 1400/11/03 - تعداد نظرات : ٠.::ادامه خبر::.

فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت‌های اضطراری

فصلنامه مدیریت بحران و وضعیت‌های اضطراری
١٥:٣٦ - 1400/09/09 - تعداد نظرات : ٠.::ادامه خبر::.