دانشگاه جامع امام حسین<sup>(ع)</sup>

کتاب ها

 
١٤٠٠/٠٨/٣٠ - تعداد نظرات : ٠.::ادامه خبر::.
١٤٠٠/٠٨/١٧ - تعداد نظرات : ٠.::ادامه خبر::.

"راه ره‌بر"

معرفی کتاب
١٤٠٠/٠٨/١٧ - تعداد نظرات : ٠.::ادامه خبر::.

"نفوذ فرهنگی"

معرفی کتاب
١٤٠٠/٠٨/١٠ - تعداد نظرات : ٠.::ادامه خبر::.
١٤٠٠/٠٨/١٠ - تعداد نظرات : ٠.::ادامه خبر::.

معرفی کتاب: معماری سپاه آینده؛ در گام دوم انقلاب اسلامی

جلد اول: انقلاب شناسی و شیوه‌های پاسداری :جلد دوم: استحکام ساخت درونی سپاه برای نقش‌آفرینی در گام دوم انقلاب
١٤٠٠/٠٧/١٢ - تعداد نظرات : ٠.::ادامه خبر::.

معرفی کتاب: سیاست خارجی؛ دولت موقت

معرفی کتاب: سیاست خارجی؛ دولت موقت
١٤٠٠/٠٦/١٥ - تعداد نظرات : ٠.::ادامه خبر::.
توسعه تفکر راهبردی

کتاب:توسعه تفکر راهبردی

توسعه تفکر راهبردی
١٤٠٠/٠١/٠٣ - تعداد نظرات : ٠.::ادامه خبر::.
عنوان : تفکر راهبردی در اندیشه اسلامی

کتاب : تفکر راهبردی در اندیشه اسلامی

عنوان : تفکر راهبردی در اندیشه اسلامی
١٤٠٠/٠١/٠١ - تعداد نظرات : ٠.::ادامه خبر::.

معرفی کتاب:جرایم نوظهور علیه امنیت ملی

معرفی کتاب:جرایم نوظهور علیه امنیت ملی
١٤٠٠/٠١/٠١ - تعداد نظرات : ٠.::ادامه خبر::.

معرفی کتاب: جنگ نرم

معرفی کتاب: جنگ نرم
١٤٠٠/٠١/٠١ - تعداد نظرات : ٠.::ادامه خبر::.

معرفی کتاب:دانشنامه روانشناسی ورزشی

معرفی کتاب:دانشنامه روانشناسی ورزشی
١٤٠٠/٠١/٠١ - تعداد نظرات : ٠.::ادامه خبر::.

معرفی کتاب:رویداد هاي انقلاب اسلامي؛ داستان روز سیزدهم

معرفی کتاب:رویداد هاي انقلاب اسلامي؛ داستان روز سیزدهم
١٤٠٠/٠١/٠١ - تعداد نظرات : ٠.::ادامه خبر::.

کتاب: نظام‌های کنترل مدیریت

عنوان‌: نظام‌های کنترل مدیریت
١٤٠٠/٠١/٠١ - تعداد نظرات : ٠.::ادامه خبر::.

معرفی کتاب:خانواده در پرتو قرآن

معرفی کتاب:خانواده در پرتو قرآن
١٣٩٩/١١/١١ - تعداد نظرات : ٠.::ادامه خبر::.

2 صفحه بعدی >>