دانشگاه جامع امام حسین<sup>(ع)</sup>
 


چاپ خبر Print

فراخوان مقالات سومین همایش بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی/مکتب شهید سلیمانی؛ الگوی جریان حلقه‌های میانی تمدن ساز


محور تخصصی علم و پژوهش:

رویکرد جامع به سلامت؛ راهبردی برای تعالی همه‌جانبه در گام دوم انقلاب‌اسلامی

 

عناوین محور تخصصی

تبیین«سلام» به عنوان تعریف جامع قرآنی سلامت و مزیت های آن بر تعاریف رایج از سلامت

تبیین جامعیت، وحدت و سلسله مراتب مفهوم سلامت و جایگاه هر یک از ابعاد محیطی، زیستی، روانی، عقلانی، اجتماعی و معنوی سلامت

خودمراقبتی و سلامت معنوی سرمنشاء تامین همه ابعاد سلامت فردی و اجتماعی

سلامت شناختی به عنوان راهبرد مقابله با جنگ نرم

سبک زندگی اسلامی الگوی عملیاتی تامین سلامت همه جانبه

نقش حلقه های میانی نخبگانی و مردمی در گسترش نظریه اسلامی سلامت در سطح ملی و جهانی

تبیین الگوی مطلوب مدیریت نظام سلامت براساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

تبیین الگوی مطلوب اقتصاد سلامت براساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

تبیین الگوی مطلوب سیاستگذاری سلامت براساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

تبیین مفهوم عدالت در سلامت براساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی

http://hgaam2.ihu.ac.ir

 cs@ihu.ac.ir

همایش بین‌المللی گام دوم انقلاب اسلامی


1400/08/08 - ١٠:٢٧ / شماره خبر: ٢٤٧٢ / تعداد نمایش خبر: 36
1400/08/08 - ١٠:٢٧ / Code: ٢٤٧٢ / Number: 36

خروج