دانشگاه جامع امام حسین<sup>(ع)</sup>
 


چاپ خبر Print

عنوان مقاله:جذابیت پیام در قرآن کریم


 
دکتر اسماعیل صابر کیوج استادیار گروه فرهنگ، ارتباطات و قدرت نرم دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی و عضو کرسی تخصصی نظام معنایی و مدیریت ادراک،
در این مقاله که با همکاری دکتر سیدحسین شرف الدین به رشته تحریر در آورده، و در فصلنامه علمی ترویجی ''پژوهشنامه معارف قرآنی''در سال 1397 به چاپ رسیده است با تمرکز بر مفهوم '' جذابیت پیام''، به دنبال پاسخ به این سوال است که ویژگی های جذابیت شکلی و محتوایی پیام قرآنی از منظر خود قرآن چیست؟
وی با استفاده از روش تفسیر موضوعی ؛انطباق با فطرت،حق بودن، سماحت و سهولت، توجه به نیاز مخاطبان و پیراستگی از اختلاف و تعارض و... را در حوزه محتوایی، 
و نظم معنایی،فصاحت،بلاغت و نظم معنایی و... را در حوزه شکلی از دلایل جذابیت پیام قرآن کریم بیان می کند.
 
اصل مقاله را می توانید از طریق لینک زیر دریافت و مطالعه کنید..
 

1399/09/07 - ١٧:٣٥ / شماره خبر: ١٦٢٢ / تعداد نمایش خبر: 144
1399/09/07 - ١٧:٣٥ / Code: ١٦٢٢ / Number: 144

خروج